Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

 • Dziś jest: 22.04.2019r
 • Do końca roku: 253 dni
 • Do wakacji: 61 dni

Aktualności

09.04.201912:11

INFORMACJA DLA RODZICÓW

SZANOWNI  RODZICE

INFORMUJEMY  , ŻE  W DNIU 10.04.2019 R

W  MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU  NR 16

TRWA  NADAL  AKCJA  STRAJKOWA

08.04.201912:19

Informacja dla Rodziców

SZANOWNI  RODZICE

INFORMUJEMY  , ŻE  W DNIU 09.04.2019 R

W  MIEJSKIM  PRZEDSZKOLU  NR 16

TRWA  NADAL  AKCJA  STRAJKOWA

08.04.201909:37

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE

W związku z egzaminami dla gimnazjalistów i ośmioklasistów jak również podczas przerwy świątecznej w dniach 11.04-23.04.2019 r. prosimy o przyprowadzenie dzieci do macierzystej placówki. 

05.04.201910:55

Informacja dla Rodziców

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor przedszkola informuje, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do odwołania,
planowany jest strajk nauczycieli.
Rodzice uczniów proszeni są o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.

 
W czasie planowanego strajku obowiązki służbowe będzie wykonywać dyrektor przedszkola
W poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. w godzinach porannych wiadomo będzie,
ilu nauczycieli w danym dniu przystąpi do planowanego strajku i czy możliwym będzie zorganizowanie przez dyrektora szkoły procesu opiekuńczo – wychowawczego.

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

 

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

 

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

 

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

 

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

 

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 

 1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). 


=

Okładka
01.04.201921:01

Bezpieczny Patrol

Nasze przedszkole włączyło się w realizację Programu „ Bezpieczny Patrol” przygotowany przez Polski Czerwony Krzyż. Ma on na celu promocję zasad bezpieczeństwa wśród  dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat. Dzieci z pomocą nauczyciela będą formułować  opinie, wykonywać ćwiczenia i bawić się ze swoimi ulubionymi bohaterami bajki „Psi Patrol”, przyswajając przy tym informacje dotyczące bezpiecznych zachowań.

Program zawiera 6 głównych tematów:

 • wiedza na temat bezpieczeństwa ( numery alarmowe)
 • bezpieczeństwo na drodze,
 • bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu,
 • bezpieczeństwo podczas wakacji,
 • bezpieczeństwo w zimie,
 • ekologia, recykling.

Galeria