Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

  • Dziś jest: 18.02.2019r
  • Do końca roku: 316 dni
  • Do wakacji: 124 dni

Aktualności

Okładka
24.10.201819:39

Przedsięwzięcie pod hasłem Polak Mały

W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu realizowane jest przedsięwzięcie z edukacji regionalnej i patriotycznej pod hasłem Polak Mały w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna nasza Polska cała oraz uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J. Lipiński- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”.
Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości, a także jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Edukacja regionalna w przedszkolu ma znaczenie dla zrozumienia, przez dzieci w wieku przedszkolnym, związków między teraźniejszością, a przeszłością. Warunkuje również świadomość dzieci kim są, gdzie mieszkają i skąd pochodzą. Uczy szanowania otaczającego świata i  miłości do MAŁEJ OJCZYZNY.

 

Głównymi celami naszego przedsięwzięcia są:

  • kształtowanie postaw patriotycznych  u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz własnego regionu,
  • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci,
  • próby rozumienia doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych z nimi związanych - 11listopada – Odzyskanie Niepodległości.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest grupach starszych od września do grudnia 2018 roku. Warunkiem udziału w Projekcie i otrzymania Certyfikatu jest wykonanie  zadań wybranych z listy proponowanych przez organizatorów.

W każdym miesiącu wykonywać będziemy poszczególnego zadania w poszczególnych grupach.  Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy na bieżąco zdawać relacje z realizacji Projektu, w którym na pewno nie zabraknie wspólnej zabawy, integracji, wzbogacenia wiedzy o historię, tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe z regionów Polski. 

Okładka
23.10.201822:27

Wycieczka gr. X na Pocztę

18 października przedszkolaki z gr. X wybrały się do Urzędu Pocztowego.  W czasie wycieczki  dzieci zobaczyły jak wygląda praca na poczcie, obejrzeliśmy skrzynkę pocztową oraz różne rodzaje znaczków, a co najważniejsze, dzieci wysłały przygotowane przez siebie listy do bliskich.

Wizyta ta poprzedzona była zajęciami, na których dzieci dowiedziały się w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość oraz jakie są etapy drogi listu od adresata do odbiorcy. Także utrwalały swój adres zamieszkania. Przedszkolaki mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz bezpiecznego poruszania się jako piesi.

Okładka
23.10.201820:33

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego TO WSZYSTKO POLSKA

Zakończył się  konkurs fotograficzny  dla dzieci i rodziców z  naszego przedszkola pod hasłem To wszystko Polska organizowanny w ramach Międzynarodowego Projektu  Piękna nasza Polska  cała  oraz uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Głównym celem konkursu było pokazanie wyjątkowkości regionów naszego kraju.  Oceny prac dokonała powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.  Jury spośród wszystkich dostarczonych fotografii postanowiło przyznać I i II miejsca wszystkim przedszkolakom. Dzieci otrzymały dyplomy oraz książki. Dziękujemy rodzicom za współpracę. 

 

 

 

Okładka
23.10.201817:33

Metoda czytania wg Jagody Cieszyńskiej w grupie VII

W tym roku szkolnym w grupie VII realizowany jest program nauki czytania wg metody symultaniczno – sekwencyjnej prof. Jagody Cieszyńskiej (zwanej też potocznie metodą sylabową lub krakowską). Dzieci uczą się czytać za pomocą sylab, które poznają wielozmysłowo.Najnowsze badania neropsychologiczne udowadniają, że dziecko dużo łatwiej jest w stanie nauczyć się czytać sylabami niż głoskami. Sylaba jest naturalnym dźwiękiem od narodzin. Metoda doskonale sprawdza się u dzieci, które mają problem z tradycyjnym modelem nauczania czytania. Jagoda Cieszyńska zapewnia, że tą metodą można nauczyć czytać już 3- 4 latka, a także gwarantuje, że prowadzone tą metodą dzieci nie będą w przyszłości dyslektykami.

Dzieci uczą się poprzez zabawę i ruch.

Naukę czytania metodą powyższą prowadzą: Joanna Świącik (logopeda), Ewa Jarosz, Marta Stochel – Pożarlik.

 

Okładka
23.10.201817:00

O pracy leśniczego i o przyrodzie leśnej słów kilka - czyli spotkanie z Leśniczym

8 października nasze przedszkole odwiedził leśniczy –  pan Jan Bernatek, który opowiedział nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Pan leśniczy mówił także na temat gatunków ptaków zarówno tych, które odlatują, jak i tych, które pozostają w Polsce na zimę. Spotkanie z panem Janem uwrażliwiło nas na otaczające piękno przyrody. Dziękujemy za wizytę.

Uczmy miłości do przyrody, uczmy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je i przestrzegajmy dzieci by tego piękna nie niszczyły”. /H. Zdzitowiecka/

Galeria