Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego, Programy Wychowania Przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018
Dodane przez katarzyna dnia Wrzesień 14 2017 09:48:14
Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapoznania się z nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, która znajduje się w zakładce Artykuły-->Dla Rodziców.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Przedstawiamy również Państwu Programy Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o które nauczycielki realizują treści kształcenia, zamierzenia wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:

* GRUPA I - Nasze przedszkole, M.Kwaśniewska, W.Żaba – Żabińska, wyd. MAC Edukacja.


* GRUPY II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X - Od przedszkolaka do pierwszaka, Iwona Broda, wyd. WSiP.