Konferencja Daltońska Lublin, 17 listopada 2017 r.
Dodane przez Justa dnia Listopad 28 2017 22:47:43
17 listopada 2017 r. odbyła się tradycyjnie już organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dalton Międzynarodowa Konferencja Daltońska we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, pod tytułem „Przyszłość zaczyna się dziś”- Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci. Nasza placówka bierze udział w wielu szkoleniach oraz konferencjach mających na celu Certyfikację jako Placówki Daltońskiej.
W ramach Planu Daltońskiego głównym zadaniem nauczyciela jest instruowanie i uczenie poprzez odpowiadanie na pyta-
nia zadawane przez poszczególne dzieci lub grupy dzieci.
Nauczyciel zmienia się z lidera procesu w coacha procesu, który
tworzy uczniom warunki, w których będą mogli w naturalny dla
nich sposób uczyć się. Dzieci nie mogą tylko reagować na inicjatywę nauczyciela. Należy przenieść swoją dominację w klasie na
ucznia, w myśl zasady: Nie rób za dziecko nic, co potrafi zrobić
samo.
Nauczyciel daltoński ma szacunek do indywidualnych cech
swoich wychowanków, czego wyrazem jest taka organizacja
pracy w klasie, która różnicuje tempo pracy, czas pracy, a nawet
temat. Zamiast wyjaśniać i tłumaczyć, co niejednokrotnie jest
czasochłonne i mało efektywne, daje uczniom krótkie instrukcje.
Nauczyciel daltoński nie udziela dzieciom pomocy bezpośredniej, ale daje im czas na samodzielne myślenie i poszukiwanie
rozwiązań.
Dziękujemy serdecznie pani Katarzynie Prezes PS Dalton
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim
oraz panu Roelowi Prezesowi Dalton International Konsultant ds. międzynarodowych – Dalton International za możliwość udziału w tak wspaniałej konferencji.