Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

  • Dziś jest: 26.05.2019r
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Nasze przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pod hasłem Polak Mały

W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu realizowane jest przedsięwzięcie z edukacji regionalnej i patriotycznej pod hasłem Polak Mały w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna nasza Polska cała oraz uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J. Lipiński- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”.
Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości, a także jest
zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Edukacja regionalna w przedszkolu ma znaczenie dla zrozumienia, przez dzieci w wieku przedszkolnym, związków między teraźniejszością, a przeszłością. Warunkuje również świadomość dzieci kim są, gdzie mieszkają i skąd pochodzą. Uczy szanowania otaczającego świata i  miłości do MAŁEJ OJCZYZNY.

 

Głównymi celami naszego przedsięwzięcia są:

  • kształtowanie postaw patriotycznych  u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz własnego regionu,
  • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci,
  • próby rozumienia doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych z nimi związanych - 11listopada – Odzyskanie Niepodległości.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest grupach starszych od września do grudnia 2018 roku. Warunkiem udziału w Projekcie i otrzymania Certyfikatu jest wykonanie  zadań wybranych z listy proponowanych przez organizatorów.

W każdym miesiącu wykonywać będziemy poszczególnego zadania w poszczególnych grupach.  Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy na bieżąco zdawać relacje z realizacji Projektu, w którym na pewno nie zabraknie wspólnej zabawy, integracji, wzbogacenia wiedzy o historię, tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe z regionów Polski.