Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

  • Dziś jest: 26.05.2019r
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Nasze przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie „Bliżej przyrody”

Świat przyrody jest fascynujący, tajemniczy, dostarcza pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza. Poznawanie, obcowanie z przyrodą rozbudza naszą wyobraźnię, wrażliwość. Już od najmłodszych lat należy kształtować w człowieku umiłowanie do przyrody…” /Albert Schweitzer/

Celem głównym przedsięwzięcia jest:

- wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie ;

- rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, kształtowanie opiekuńczego

stosunku do świata roślin i zwierząt.

 

Na każdy miesiąc zaplanowane są zadania, m. in.:

- spotkanie z pracownikiem służby leśnej;

- wycieczka do Nadleśnictwa Złoty Potok;

- sadzenie drzewka w ogrodzie przedszkolnym;

- album drzew liściastych i iglastych;

- dokarmianie ptaków;

- zabawy badawcze obrazujące stany skupienia wody w przyrodzie;

- założenie hodowli roślin – prowadzenie eksperymentów.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w grupie V przez nauczycielkę Agnieszkę Zakrzewską.