Kadra

Dyrektor

 • mgr Joanna Świącik (logopeda, neurologopeda, surdopedagog)

Wicedyrektor

 • mgr Ewa Jarosz (wych. przedszk.)

Nauczyciele

 • mgr Joanna Borkowska (logopeda, wych.przedszk., oligofrenop.)
 • mgr Katarzyna Cieślak (wych.przedszk., terapeuta ped.)
 • mgr Patrycja Dragon (wych. przedszk.)
 • mgr Justyna Foryś - Wieliczka (wych.przedszk., gimn. kor.)
 • mgr Ewa Kaczmarek (wych.przedszk., terapeuta ped.)
 • mgr Krzysztofa Kaleta (logopeda, neurologopeda, tyflopedagog)
 • mgr Anna Klimczak (wych.przedszk., terapeuta)
 • mgr Ewa Kreczmer (wych. przedszk.)
 • mgr Anna Kusaj (wych.przedszk.)
 • mgr Małgorzata Łyko (wych.przedszk.)
 • mgr Teresa Machura (wych.przedszk., j.angielski)
 • mgr Katarzyna Nowicka (wych.przedszk., terapeuta, instr. tańca)
 • mgr S. Bernadetta Olender (katecheza)uzup.etatu
 • mgr Monika Rachwał (wych.przedszk., oligofrenopedagog)
 • mgr Magdalena Sator (wych.przedszk.)
 • mgr Marta Sękowska (psycholog)
 • mgr Agnieszka Sławeta (wych.przedszk.)
 • mgr Klaudia Smolarczyk (wych. przedszk.)
 • mgr Dorota Stolarska(pedagog specj., n. wspomagający)
 • mgr Paula Warunek (wych. przedszk., j. angielski)
 • mgr Katarzyna Wiśniewska - Brondel (wych.przedszk., terapeuta)
 • mgr Wioletta Witkowska (wych.przedszk.)
 • mgr Ewelina Wypych (wych.przedszk.)
 • mgr Agnieszka Zakrzewska (wych.przedszk., logopeda)