Opis przedsięwzięcia

„Czyste powietrze wokół nas”

Cel: Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.