Opis przedsięwzięcia

Innowacja pedagogiczna "Czytam sam"

Innowacja pedagogiczna "Czytam sam" jest realizowana w grupie Pionierzy.

Cele:

-Opanowanie podstawowych umiejętności czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną , czytanie sylab otwartych, zamkniętych oraz prostych wyrazów.