Opis przedsięwzięcia

Innowacja pedagogiczna „W świecie muzyki i tańca”

Innowacja pedagogiczna oparta m.in. na elementach metody Lidii Bajkowskiej, zabawach inspirowanych folklorem wg Klanzy, zabawach muzyczno-sensorycznych z Sigumą pt. „W świecie muzyki i tańca” - wychowanie przez sztukę opracowana i realizowana przez nauczycielkę Katarzynę Nowicką w gr. Wynalazcy.

Cel: Obcowanie dzieci z muzyką, ruchem i tańcem.

2021-2023