Opis przedsięwzięcia

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek"

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek"  jest realizowany w grupie Eksperci.

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.