Opis przedsięwzięcia

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna nasza Polska cała”

Międzynarodowy projekt edukacyjny  "Piękna nasza Polska cała” jest realizowany w grupach: Wynalazcy, Pionierzy, Badacze, Tropiciele, Odkrywcy. 

Cele główne:

-kształtowanie postaw patriotycznych  u dzieci w wieku przedszkolnym,

-uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz własnego regionu,

-kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.