Opis przedsięwzięcia

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,, Z kulturą mi do twarzy”

celem jest promowanie kultury, estetyki i wrażliwości na piękno.