Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Wyzwania bociana Teodora"

Ogólnopolski Program Edukacyjny "Wyzwania bociana Teodora" realizowany jest w grupie Podróżnicy.

Cele:

-Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci,

-Kształtowanie empatii wobec innych osób,

-Kształtowanie postawy proekologicznej,

-Upowszechnianie zdrowego trybu życia,

-Rozbudzanie zainteresowań własnym regionem, ale też odległymi krajami