Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Program "Uczymy Dzieci Programować" (edycja VIII)

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować edycja VIII realizowany jest w grupach: Zdobywcy, Wynalazcy.

Cele:

  • Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania.
  • Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji.
  • Kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania.
  • Ustalanie położenia przedmiotów.
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach, w zespołach.