Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko-Ludek”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko-Ludek” jest realizowany w grupach: Bystrzaki, Eksperci, Tropiciele, Wynalazcy, Badacze.

Cele:

- zwrócenie uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy;

- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się  w najbliższym środowisku, 

- poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt  i ludzi,

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek.