Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek”.

Cel: 

- zwrócenie uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania środowisko w jakim żyjemy;

- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się  w najbliższym środowisku, 

- poznanie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt  i ludzi;

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wszelkie zmiany w środowisku, których sprawcą jest człowiek,

Rok szkolny 2022/23