Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski projekt edukacyjny " Europa i ja"

Cel: przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie, poszukiwanie informacji na temat kultur innych państw, rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy