Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”

Cele:

-poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów

-wielozmysłowe postrzeganie świata

-rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań

-stymulowanie wszystkich zmysłów

-współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólna wymianę doświadczeń