Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny" Oto Hałabała, zna go Polska cała"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny" Oto Hałabała, zna go Polska cała"  jest realizowany w grupach: Zdobywcy, Podróżnicy.

Cele:

• budzenie zaciekawienia otaczającym światem i rozwijanie czytelnictwa,

• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,

• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,

• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,

• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,

• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia.