Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski projekt edukacyjny„ Przybij piątkę rodzinie ”

Cele:

 - Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka.
- Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny.
- Kształtowanie poczucia pokrewieństwa.
- Wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.
- Poznanie genealogii swojej rodziny.
- Przestrzeganie praw dziecka zarówno przez rodziców, nauczycieli i pracowników przedszkola