Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury”

Ogólnopolski  Projekt Edukacyjny ,,Z darami natury świat nie jest ponury” jest realizowany w grupie Pionierzy.

Cel: podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, pobudzanie kreatywności.