Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Z darami natury świat nie jest ponury”

Cel: podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, pobudzanie kreatywności, rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

rok 2022/23