Opis przedsięwzięcia

Ogólnopolski Projekt „Tydzień Bajek Polskich”

Celem głównym projektu jest promowanie polskich bajek wśród dzieci i ich rodziców, oraz współpraca z przedszkolami, szkołami, świetlicami szkolnymi i innymi jednostkami biorącymi udział w projekcie na terenie Polski.

listopad 2022