Opis przedsięwzięcia

Program autorski „W świecie czytania i pisania”– czyli wspomaganie nauki czytania i pisania dzieci 5-6–letnich

Program autorski  „W świecie czytania i pisania”– czyli wspomaganie nauki czytania i pisania dzieci 5-6–letnich jest realizowany w grupie Tropiciele.

Cele programu: wspomaganie i rozwijanie aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw służących nabywaniu umiejętności czytania i pisania. ( m.in. ćwiczenia usprawniające motorykę ogólną; ćwiczenia usprawniające ruchy mięśni drobnych dłoni; ćwiczenia grafomotoryczne; ćwiczenia usprawniające orientacji  w schemacie własnego ciała  i przestrzeni)Cel: wspomaganie i rozwijanie aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw służących nabywaniu umiejętności czytania i pisania. (m.in. ćwiczenia usprawniające motorykę ogólną; ćwiczenia usprawniające ruchy mięśni drobnych dłoni; ćwiczenia grafomotoryczne; ćwiczenia usprawniające orientacji  w schemacie własnego ciała  i przestrzeni).