Opis przedsięwzięcia

Program autorski ,,Zdrowy przedszkolak”

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych

poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na

temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.