Opis przedsięwzięcia

Program edukacyjny "Klub Wiewiórki”

Program edukacyjny "Klub Wiewiórki” pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie realizowany jest w grupach: Wynalazcy, Badacze. 

Cele: tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych, poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa.