Opis przedsięwzięcia

Program własny "Z ekologią na ty”

Program własny "Z ekologią na ty” jest realizowany w grupie Wynalazcy.

Celem głównym programu jest kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym.