Opis przedsięwzięcia

Projekt edukacyjno-patriotyczny ,,Dookoła Polski”

Cel: propagowanie idei lokalnego patriotyzmu oraz rozbudzanie u dzieci miłości do ojczyzny.