Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

  • Dziś jest: 16.11.2018r
  • Do końca roku: 45 dni

Aktualności

Okładka
28.10.201816:41

Plan Daltoński - czyli samodzielny i odpowiedzialny przedszkolak już od 3 roku życia

W naszym przedszkolu już kolejny rok realizowania jest koncepcja Planu daltońskiego.

Podstawową zasadą jest to, by dzieci były świadomymi uczestnikami procesu dydaktycznego. Służą temu liczne wizualizacje, dzięki którym dzieci wiedzą np. czego się będą uczyć, jaki mamy dzień tygodnia, jak wygląda rozkład dnia, co go czeka w przedszkolu.

Celem Planu daltońskiego jest dążenie do autonomii i samodzielności dziecka, przy okazji rozwijając odpowiedzialność za siebie i innych.

Starsze grupy już bardzo dobrze pracują w ramach Planu daltońskiego, ale nasze 3-latki dopiero zaczynają go poznawać.

Została wprowadzona:

- wizualizacja obecności (dzieci samodzielnie zawieszają swoje wizytówki na tablicy)

- wizualizacja dni tygodnia (każdego poranka dzieci przypominają jaki jest dzień tygodnia i go zaznaczają) poniedziałek – czerwony kwiatek

wtorek – niebieski kwiatek

środa – pomarańczowy kwiatek

czwartek – zielony kwiatek

piątek – żółty kwiatek

sobota – biały kwiatek

niedziela – biały kwiatek

Pomaga to dzieciom w utrwaleniu nazw dni tygodnia.

- wizualizacja planu dnia (dzięki niemu dzieci same mogą pilnować porządku dnia. Wspomaga to wprowadzenie porządku i poczucie bezpieczeństwa oraz współodpowiedzialności za realizację planowanego dnia)

- wizualizacja kalendarza urodzin (na tablicy widnieje tort na który zawiesza się zdjęcie dziecka obchodzącego urodziny).

Ważnym elementem są instrukcje czynnościowe w postaci zdjęć, które pokazują jak ma być posprzątany dany kącik. Taki sposób organizacji umożliwia 3-latkom sprawne posprzątanie sali po skończonej zabawie.

 

Okładka
24.10.201819:54

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować – edycja II

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować – edycja II

W tym roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Uczymy Dzieci Programować– edycja II. 

 

Organizatorem programu jest firma EduSense, a koordynatorami programu: Anna Świć (autorka materiałów wykorzystanych w programie), Rafał Mitkowski. 

,,Uczymy dzieci programować” to program edukacyjny, którego adresatem są szkoły, przedszkola, biblioteki, centra kultury, ośrodki edukacyjne a także rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną.

 

Celem programu jest m.in.: kształtowanie u dzieci miękkich kompetencji, a tym:

* rozwijanie algorytmicznego myślenia,

*zadaniowego podejścia do stawianych problemów,

*kreatywności,

*umiejętności pracy w zespołach,

*szukania kompromisów,

*optymalnych rozwiązań.

 

Pracować będziemy z wykorzystaniem:

● Maty do kodowania „Kodowanie na dywanie” lub innej kratownicy lub przygotowanych przez nas materiałów dodatkowych,

● Robota Ozobot Bit

● Puzzli drewnianych do Ozobota.

 

Program jest realizowany w grupie X przez nauczycielkę Katarzynę Nowicką.

Okładka
24.10.201819:39

Przedsięwzięcie pod hasłem Polak Mały

W roku szkolnym 2018/19 w naszym przedszkolu realizowane jest przedsięwzięcie z edukacji regionalnej i patriotycznej pod hasłem Polak Mały w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Piękna nasza Polska cała oraz uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J. Lipiński- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy „Rokiczanka”.
Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości, a także jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Edukacja regionalna w przedszkolu ma znaczenie dla zrozumienia, przez dzieci w wieku przedszkolnym, związków między teraźniejszością, a przeszłością. Warunkuje również świadomość dzieci kim są, gdzie mieszkają i skąd pochodzą. Uczy szanowania otaczającego świata i  miłości do MAŁEJ OJCZYZNY.

 

Głównymi celami naszego przedsięwzięcia są:

  • kształtowanie postaw patriotycznych  u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz własnego regionu,
  • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci,
  • próby rozumienia doniosłości świąt państwowych oraz wydarzeń historycznych z nimi związanych - 11listopada – Odzyskanie Niepodległości.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest grupach starszych od września do grudnia 2018 roku. Warunkiem udziału w Projekcie i otrzymania Certyfikatu jest wykonanie  zadań wybranych z listy proponowanych przez organizatorów.

W każdym miesiącu wykonywać będziemy poszczególnego zadania w poszczególnych grupach.  Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy na bieżąco zdawać relacje z realizacji Projektu, w którym na pewno nie zabraknie wspólnej zabawy, integracji, wzbogacenia wiedzy o historię, tradycje, zwyczaje i obrzędy ludowe z regionów Polski. 

Okładka
23.10.201822:27

Wycieczka gr. X na Pocztę

18 października przedszkolaki z gr. X wybrały się do Urzędu Pocztowego.  W czasie wycieczki  dzieci zobaczyły jak wygląda praca na poczcie, obejrzeliśmy skrzynkę pocztową oraz różne rodzaje znaczków, a co najważniejsze, dzieci wysłały przygotowane przez siebie listy do bliskich.

Wizyta ta poprzedzona była zajęciami, na których dzieci dowiedziały się w jakim celu chodzi się na pocztę, jakie są sposoby przekazywania informacji na odległość oraz jakie są etapy drogi listu od adresata do odbiorcy. Także utrwalały swój adres zamieszkania. Przedszkolaki mogły zaobserwować jak potrzebna i odpowiedzialna jest praca listonosza. Zwróciły uwagę na kolorystykę ubrania służbowego i znaki rozpoznawcze. Podczas odwiedzin dzieci utrwalały nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz bezpiecznego poruszania się jako piesi.

Okładka
23.10.201820:33

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego TO WSZYSTKO POLSKA

Zakończył się  konkurs fotograficzny  dla dzieci i rodziców z  naszego przedszkola pod hasłem To wszystko Polska organizowanny w ramach Międzynarodowego Projektu  Piękna nasza Polska  cała  oraz uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Głównym celem konkursu było pokazanie wyjątkowkości regionów naszego kraju.  Oceny prac dokonała powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.  Jury spośród wszystkich dostarczonych fotografii postanowiło przyznać I i II miejsca wszystkim przedszkolakom. Dzieci otrzymały dyplomy oraz książki. Dziękujemy rodzicom za współpracę. 

 

 

 

Galeria