Miejskie przedszkole nr 16 w Częstochowie

  • Dziś jest: 26.05.2019r
  • Do końca roku: 219 dni
  • Do wakacji: 27 dni

Aktualności

Okładka
06.05.201917:34

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Wiosno, wiosno ach to ty"

Konkurs plastyczny pod hasłem Wiosno, wiosno ach to ty był organizowany przez Miejski Żłobek Reksio przy Armii Krajowej w Częstochowie. Skierowany był do dzieci w wieku 2,5 roku do 4 lat. Głównymi celami były przede wszystkim: uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennego krajobrazu, rozwijanie wyobraźni czy kreatywności oraz budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. Naszą placówkę w kategorii wiekowej 3,5 - 4 lata reprezentowali:

*Jagoda z gr. I - otrzymała I miejsce.

*Alicja z gr. III - otrzymała II miejsce.

* Alicja Ł. z gr. X i otrzymała wyróżnienie.

 

Gratulujemy! 

Okładka
06.05.201917:10

Z cyklu POZNAJEMY ZAWODY w gr. X - spotkanie z Ratownikami Medycznymi

W kwietniu odbyło się spotkanie z ratownkiami medycznymi m.in. Panem Adamem - tatą Ali z gr. X.  Przedszkolaki dowiedziały się, jak należy postępować przy zranieniu, poparzeniu, wychłodzeniu czyzłamaniu. Miały możliwość zobaczenie zawartości torby medycznej np.: zestaw opatrunkowy, kołnierz szyjny,  folie aluminiową tzw. „Folia życia”  i wiele innych przydatnych przedmiotów. Nie zabrakło również fachowej instrukcji dotyczącej sposobu wzywania pomocy. Dzieci miały możliwość obejrzeć z bliska sprzęt ratowniczy oraz wnętrze i zawartość ambulansu. Z wielkim zaciekawieniem uczestniczyły w spotkaniu. Dziekujęmy za spotkanie.

Okładka
30.04.201909:51

Informacja o dyżurze wakacyjnym w przedszkolach!!!

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej w terminie od 6 do 31 maja 2019 r.

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu /szkole podstawowej/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl (zakładka Edukacja)

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowujące dziecko.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 21 czerwca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2019 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 

 

 

 

 

*Zgodnie z art. art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Okładka
26.04.201921:24

Wizyta strażaka w grupie V

Dnia 24.04.19 r. grupa V gościła strażaka Pana Krzysztofa – tatę naszej Mai. W trakcie spotkania dzieci zaznajomiły się  ze specyfiką  związaną z pracą strażaka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie pożaru czy wypadku drogowego. Przedszkolaki dowiedziały się, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną,, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy oraz podstawami podtrzymywania życia       (reanimacja). Po prezentacji wszystkie dzieci chętnie ćwiczyły wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszego gościa. Dzięki takim spotkaniom, dzieci poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, wiedzą jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo, szanują trudną pracę strażaka, kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach, zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych. Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi za poświęcony nam czas, jak i za przekazanie ciekawych wiadomości. Więcej zdjęć - w galerii zdjęć.

 

Okładka
26.04.201921:06

Grupa VI i IX w Osikowej Dolinie

24 kwietnia dzieci z gr. VI i IX wzięły udział w wycieczce do Osikowej Doliny. Dzięki uczestnictwu w warsztatach, mieliśmy możliwość zapoznania się  z mało znaną techniką rękodzielnictwa z naturalnego surowca, jakim są wiórki drewna osikowego. 

Galeria