Opis przedsięwzięcia

Zdrowo i Sportowo – Ogólnopolski Projekt edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Cel:  aktywizacja ruchowa dzieci

Rok szkolny 2022/23